http://www.prometron.cz/

     
 

Thermometry

 

Elektronické termometry nabízené naší společností ve většině případů spolupracují s rezistorovými čidly Pt-1000. Termometr PT-401spolupracuje s rezistorovým čidlem Pt-100 DIN 1/10B. Podle potřeb klientů se dodávají teplotní čidla v různém provedení a délkou kabelu nebo bez. Modely se liší přesností a dalšími funkcemi. V technických parametrech je uváděna celková chyba přístroje včetně čidla a ne jen samotného přístroje.

Další informace a parametry získáte po kliknutí na označení měřidla

Přístroj
Funkce měření
Užití

Napájení

Paměť

Výstup
pH kond. redox ion tepl. O2 vlhk. tlak
PT-105               F B    
PT-411               F, L B, A    
PT-401               F, L B, A 4000, p, s RS, USB*
- ANO, sal – salinita
F - určení do terénu, L - určení do laboratoře,
s - výsledky shromažďovány jednotlivě, se - výsledky jsou shromažďovány přes sériové rozhraní RS-232
C –  Centronics, C1 –  s přístupem na standardní tiskárnu
B - napájení bateriové, A - napájení adaptérem
Možnost volby dobíjecích baterií u sérií 411 a 401.
Tabulka ve formátu doc