http://www.prometron.cz/

     
 

MULTIFUNKČNÍ LABORATORNÍ PŘÍSTROJ CX-401

 

• V tomto velikostně malém přístroji je obsaženo několik přístrojů: pH metr, konduktometr, oxymetr a thermometr ze série 401
• Má podsvětlený displej s možností regulace jasu
• Všechny funkce jsou charakterizovány velmi vysokou přesností a stabilitou

Přístroj umožňuje: 
- přesné měření pH v celém rozsahu měření (přesnost 0.002 pH), 
- precizní měření oxidačně redukčního potenciálu (ORP) s přesností 0.1mV,
- možnost měření jak redestilované vody, tak zasolených roztoků, 
- přesný přepočet vodivosti v NaCl nebo KCl v celém rozsahu
- zjednodušený způsob určování celkového množství rozpuštěných množství solí (TDS) měřením vodivosti
- možnost změny referenční teploty při měření vodivosti
- měření tlaku vzduchu
- měření koncentrace rozpuštěného kyslíku s automatickým přepočtem vlivu tlaku a zasolení velmi ulehčuje práci
- teplotní měření v širokém rozsahu (-50 ¸ 199.9 °C)
- možnost měření elektrické admittance sazenic stromů (speciálním čidlem)
- uložení až 950 výsledků měření v paměti s teplotou, časem a datem po jednotlivých měřeních, a nebo také v sérii měření
- možnost přenosu shromažděných dat do PC přes RS-232 nebo pomocí adptéru USB

• Dva druhy zdrojů napájení akumulátor a 6V adaptér umožňují práci jak v terénu, tak v laboratoři
• Nabíjení akumulátoru uvnitř přístroje
• Unifikace operací ve všech funkcích odstraňuje potíže uživatelů
• Přístroj splňuje požadavky GLP
• Označení CE 
• záruka 24 měsíců 
• Přístroj obdržel Zlatou medaili na trzích EUROLAB

Prohlášení o shodě (CX-401)/ Declaration of Conformity (CX-401)

  - Český manuál CX-401 (pdf)   - English version

 Vstup do poptávky