http://www.prometron.cz/

     
 
Konduktometr / měřič zasolení CC-505, pH / Konduktometr / měřič zasolení CPC-505

 

Laboratorní přístroj s napájecím adaptérem 12V
Má výjimečně velký podsvětlený displej s možností regulace jasu
Měří vodivost, zasolení a teplotu
Přístroje řady CPC měří navíc pH a oxidačně redukční potenciál (redox), měření pH je izolováno od měření vodivosti
Plný rozsah měření vodivosti může být použit pro ultračisté vody i pro solanky (6 podrozsahů přepínaných automaticky)
Kalibrace přes vkládání stálé K elektrody je v rozsahu 0.01 ÷ 19.999 cm-1 nebo přes standardní roztoky
Ukládání 3 konstant stálé K, které umožňují pokrytí celého rozsahu měření
Široký rozsah součinitele α (0 ÷ 10% / °C)
Přepočet zasolení podle reálné charkeristiky na NaCl nebo KCl zvyšuje přesnost výsledků
Možnost přepočtu na celkové množství rozpuštěných solí (TDS) s koeficientem 0.2 – 1
Charakteristika pH funkce v CPC modelech:
Kalibrace 1¸5 bodová
Automatické rozpoznání velikosti pH pufrů, jejichž velikost může změnit uživatel
Automatické zohlednění velikosti opravy vlivu teploty na velikost pH pro standardy shodnými s NIS
Přístroj uchovává 3 charakteristiky pH elektrod
Automatická nebo ruční kompenzace teploty
Funkce hodin s kalendářem
Paměť na 950 výsledků měření sebraných jednotlivě nebo v sérii s časem a datem
Paměť na charakteristiky elektrod a naměřené výsledky uložené v paměti nezávislá na napájení
Je vybaven konektorem USB
Přístroj splňuje požadavky GLP
24 měsíců záruka na přístroj
 
 

  - English version

 Vstup do poptávky