http://www.prometron.cz/

     
 
Voděodolný oxymetr CO-401, pH/oxymetr CPO-401, konduktometr/salinity/oxymetr CCO-401

 

Slouží k měření rozpuštěného kyslíku ve vodě a odpadních vodách v % nasycení nebo v mg/l, teploty nebo atmosférického tlaku
Má vyjímečně velký podsvětlený displej s možností regulace jasu
Charakteristika pH funkce v CPO modelech:
Kalibrace 1¸5 bodová
Automatické rozpoznání velikosti pH pufrů, jejichž velikost může změnit uživatel
Automatické zohlednění velikosti opravy vlivu teploty na velikost pH pro standardy shodnými s NIS
Přístroj uchovává 3 charakeristiky pH elektrod, automatická kontrola stavu membrány elektrody
Modely CCO-401 taktéž měří vodivost a zasolení se stejnými vlastnostmi jako konduktometr CC-401
Modely CCO-401 měří zasolení a přepočítavají jeho vliv na množství rozpuštěného kyslíku, což ulehčuje a značně zkracuje měření
Široký rozsah měření kyslíku umožňuje měřit i v jezerech s kvetoucí vegetací
Kalibrace oxyčidla 1 nebo 2 bodová
Automatická nebo ruční kompenzace teploty
Dva způsoby napájení, akumulátor a 6V adaptér přístroj předurčují k práci v terénu nebo laboratoři
Nabíjení akumulátoru uvnitř přístroje
Paměť na charakteristiky elektrod a výsledků nezávislá na napájení
Paměť na 950 výsledků měření sebraných jednotlivě nebo v sérii s časem a datem
Možnost propojení s PC přes sériové rozhraní RS-232, nebo se standardní tiskárnou pomocí adaptéru
Označení CE
24 měsíční záruka 

Prohlášení o shodě (C0-401)/ Declaration of Conformity (C0-401)
Prohlášení o shodě (CPO-401)/ Declaration of Conformity (CPO-401)
Prohlášení o shodě (CCO-401)/ Declaration of Conformity (CCO-401)

   - Manuál CO-401 anglický   - English version

 Vstup do poptávky